Unofficial database of all Total Commander plugins and addons  

Udvidede Danske Menuer for TC 7.57a - Windows XP 32bit version - 7.57a - 3

Udvidede Danske Menuer for TC 7.57a - Windows XP 32bit version - 7.57a - 3

Indhold:
wcmd_ext1_dan.mnu
wcmd_ext2_dan.mnu
wcmd_ext1_dan.lng
wcmd_ext2_dan.lng
wcmd_ext1_dan.inc
wcmd_ext2_dan.inc
wcmd_ext1_dan.ini
wcmd_ext2_dan.ini
wcmd_ext1_dan.bar
wcmd_ext2_dan.bar
wcmd_ext3_dan.bar
wcmd_ext_dan.zip
wcmd_ext_dan.txt


wcmd_ext1_dan.mnu og wcmd_ext2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som
indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge
i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows XP" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows XP samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_ext1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler.
wcmd_ext2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton
Commander).

wcmd_ext1_dan.lng og wcmd_ext2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer
af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC.
Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med
kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 7.57 under Win XP
32bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 7.57 under Win XP 32bit" i
sprogopsætningen.

wcmd_ext1_dan.inc og wcmd_ext2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af
TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_ext1_dan.ini og wcmd_ext2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er
nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows XP" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_ext1_dan.bar og wcmd_ext2_dan.bar er to knappaneler med de samme
programmer som "Windows XP" menupunktet. wcmd_ext3_dan.bar er et knappanel,
som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen.
Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows XP" menupunktet.


wcmd_ext_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser
til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.

Category: TC Languages
Status: freeware
Author: Peter H. S. Madsen (petermad)
Added: 16.04.2009
Updated: 3.08.2012
Downloaded: 6180 times
Discuss on TC forum

 
Udvidede Danske Menuer for TC 7.57a - Windows XP 32bit version -

What's new
Used cars from Japan

 

Total Commander
  Main page
  Search site
  Links   RSS
  Submit a Plugin

Downloads
  FS Plugins
  Lister Plugins
  Packer Plugins
  Content Plugins
  TC Utilities
  SynPlus for TC
  MultiArc Addons
  Far2wc Addons
  Language Files
  Icons
  Developers
  Others   Text EditorsTOTALCMD.NET © 2004 Personal project
Idea, design and programming © Andrei Piasetski aka Ergo
This is an unofficial Total Commander site
Official Total Commander site is www.ghisler.com