Unofficial database of all Total Commander plugins and addons  

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows XP 32bit version - 8.51

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows XP 32bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_winxp_1_dan.mnu
wcmd_winxp_2_dan.mnu
wcmd_winxp_1_dan.lng
wcmd_winxp_2_dan.lng
wcmd_winxp_1_dan.inc
wcmd_winxp_2_dan.inc
wcmd_winxp_1_dan.ini
wcmd_winxp_2_dan.ini
wcmd_winxp_dan\*.bar
wcmd_winxp_dan.zip
wcmd_winxp_dan.txt


wcmd_winxp_1_dan.mnu og wcmd_winxp_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows XP" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows XP samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_winxp_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_winxp_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_winxp_1_dan.lng og wcmd_winxp_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 32bit under Windows XP 32bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 32bit under Windows XP 32bit" i sprogopsætningen.

wcmd_winxp_1_dan.inc og wcmd_winxp_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_winxp_1_dan.ini og wcmd_winxp_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows XP" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_winxp_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows XP" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows XP" menupunktet.


wcmd_winxp_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.

Category: TC Languages
Status: freeware
Author: Peter H. S. Madsen (petermad)
Added: 21.02.2012
Updated: 23.04.2014
Downloaded: 4457 times
Discuss on TC forum

 
Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows XP 32bit version -

What's new
Used cars from Japan

 

Total Commander
  Main page
  Search site
  Links   RSS
  Submit a Plugin

Downloads
  FS Plugins
  Lister Plugins
  Packer Plugins
  Content Plugins
  TC Utilities
  SynPlus for TC
  MultiArc Addons
  Far2wc Addons
  Language Files
  Icons
  Developers
  Others   Text EditorsTOTALCMD.NET © 2004 Personal project
Idea, design and programming © Andrei Piasetski aka Ergo
This is an unofficial Total Commander site
Official Total Commander site is www.ghisler.com