Unofficial database of all Total Commander plugins and addons  

Udvidede Danske Menuer for TC 10.51 32bit - Windows 7 32bit version - 10.51

Udvidede Danske Menuer for TC 10.51 32bit - Windows 7 32bit version - 10.51

Indhold:
wcmd_win7_1_dan.mnu
wcmd_win7_2_dan.mnu
wcmd_win7_1_dan.lng
wcmd_win7_2_dan.lng
wcmd_win7_1_dan.inc
wcmd_win7_2_dan.inc
wcmd_win7_1_dan.ini
wcmd_win7_2_dan.ini
wcmd_win7_dan\*.bar
wcmd_win7_dan.zip
wcmd_win7_dan.txt


wcmd_win7_1_dan.mnu og wcmd_win7_2_dan.mnu er alternative menuer til
TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 7" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 7 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win7_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win7_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win7_1_dan.lng og wcmd_win7_2_dan.lng indeholder altid de
seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i
næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog
og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for
TC 10.51 32bit under Windows 7 32bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for
TC 10.51 32bit under Windows 7 32bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win7_1_dan.inc og wcmd_win7_2_dan.inc indeholder de seneste
forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win7_1_dan.ini og wcmd_win7_2_dan.ini er brugerkommando-filer,
som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 7" og "Hjælp"
menupunkterne.

wcmd_win7_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 7" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 7" menupunktet.


wcmd_win7_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere
udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win7.dll,
wcmicon_win7.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4: Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
5: Mørk Hjælp (totalcmddark.chm, wcmd_deudark.chm).
6: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
7: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
8: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.

Category: TC Languages
Status: Freeware
Author: Peter H. S. Madsen (petermad)
Added: 25.11.2016
Updated: 2.09.2022
Downloaded: 2467 times
Discuss on TC forum

 
Udvidede Danske Menuer for TC 10.51 32bit - Windows 7 32bit version -
Used cars from Japan

 

Total Commander
  Main page
  Search site
  Links   RSS
  Submit a Plugin

Downloads
  FS Plugins
  Lister Plugins
  Packer Plugins
  Content Plugins
  TC Utilities
  SynPlus for TC
  MultiArc Addons
  Far2wc Addons
  Language Files
  Icons
  Developers
  Others   Text EditorsTOTALCMD.NET © 2004 Personal project
Idea, design and programming © Andrei Piasetski aka Ergo
This is an unofficial Total Commander site
Official Total Commander site is www.ghisler.com