Unofficial database of all Total Commander plugins and addons  

Udvidede Danske Menuer for TC 10.51 32bit - Windows 8.1 64bit version - 10.51

Udvidede Danske Menuer for TC 10.51 32bit - Windows 8.1 64bit version - 10.51

Indhold:
wcmd_win81x86_1_dan.mnu
wcmd_win81x86_2_dan.mnu
wcmd_win81x86_1_dan.lng
wcmd_win81x86_2_dan.lng
wcmd_win81x86_1_dan.inc
wcmd_win81x86_2_dan.inc
wcmd_win81x86_1_dan.ini
wcmd_win81x86_2_dan.ini
wcmd_win81x86_dan\*.bar
wcmd_win81x86_dan.zip
wcmd_win81x86_dan.txt


wcmd_win81x86_1_dan.mnu og wcmd_win81x86_2_dan.mnu er alternative menuer til TC,
som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 8.1" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 8.1 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win81x86_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win81x86_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win81x86_1_dan.lng og wcmd_win81x86_2_dan.lng indeholder altid de seneste
forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste
version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu
på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 10.51
32bit under Windows 8.1 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 10.51
32bit under Windows 8.1 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win81x86_1_dan.inc og wcmd_win81x86_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer
af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win81x86_1_dan.ini og wcmd_win81x86_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a.
er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 8.1" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win81x86_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 8.1" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 8.1" menupunktet.


wcmd_win81x86_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser
til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win81x86.dll,
wcmicon_win81x86.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4: Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
5: Mørk Hjælp (totalcmddark.chm, wcmd_deudark.chm).
6: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
7: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
8: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.

Category: TC Languages
Status: Freeware
Author: Peter H. S. Madsen (petermad)
Added: 25.11.2016
Updated: 2.09.2022
Downloaded: 2440 times
Discuss on TC forum

 
Udvidede Danske Menuer for TC 10.51 32bit - Windows 8.1 64bit version -
Used cars from Japan

 

Total Commander
  Main page
  Search site
  Links   RSS
  Submit a Plugin

Downloads
  FS Plugins
  Lister Plugins
  Packer Plugins
  Content Plugins
  TC Utilities
  SynPlus for TC
  MultiArc Addons
  Far2wc Addons
  Language Files
  Icons
  Developers
  Others   Text EditorsTOTALCMD.NET © 2004 Personal project
Idea, design and programming © Andrei Piasetski aka Ergo
This is an unofficial Total Commander site
Official Total Commander site is www.ghisler.com