Unofficial database of all Total Commander plugins and addons  

Udvidede Danske Menuer for TC 10.51 64bit - Windows 10 (21H2) 64bit version - 10.51

Udvidede Danske Menuer for TC 10.51 64bit - Windows 10 (21H2) 64bit version - 10.51

Indhold:
wcmd_win10amd64_1_dan.mnu
wcmd_win10amd64_2_dan.mnu
wcmd_win10amd64_1_dan.lng
wcmd_win10amd64_2_dan.lng
wcmd_win10amd64_1_dan.inc
wcmd_win10amd64_2_dan.inc
wcmd_win10amd64_1_dan.ini
wcmd_win10amd64_2_dan.ini
wcmd_win10amd64_dan\*.bar
wcmd_win10amd64_dan.zip
wcmd_win10amd64_dan.txt


wcmd_win10amd64_1_dan.mnu og wcmd_win10amd64_2_dan.mnu er alternative menuer til
TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 10" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 10 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win10amd64_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win10amd64_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win10amd64_1_dan.lng og wcmd_win10amd64_2_dan.lng indeholder altid de
seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i
næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog
og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for
TC 10.51 64bit under Windows 10 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for
TC 10.51 64bit under Windows 10 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win10amd64_1_dan.inc og wcmd_win10amd64_2_dan.inc indeholder de seneste
forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win10amd64_1_dan.ini og wcmd_win10amd64_2_dan.ini er brugerkommando-filer,
som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 10" og "Hjælp"
menupunkterne.

wcmd_win10amd64_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 10" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 10" menupunktet.


wcmd_win10amd64_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere
udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win10amd64.dll,
wcmicon_win10amd64.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4: Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
5: Mørk Hjælp (totalcmddark.chm, wcmd_deudark.chm).
6: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
7: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
8: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.

Category: TC Languages
Status: Freeware
Author: Peter H. S. Madsen (petermad)
Added: 25.11.2016
Updated: 2.09.2022
Downloaded: 2917 times
Discuss on TC forum

 
Udvidede Danske Menuer for TC 10.51 64bit - Windows 10 (21H2) 64bit version -
Used cars from Japan

 

Total Commander
  Main page
  Search site
  Links   RSS
  Submit a Plugin

Downloads
  FS Plugins
  Lister Plugins
  Packer Plugins
  Content Plugins
  TC Utilities
  SynPlus for TC
  MultiArc Addons
  Far2wc Addons
  Language Files
  Icons
  Developers
  Others   Text EditorsTOTALCMD.NET © 2004 Personal project
Idea, design and programming © Andrei Piasetski aka Ergo
This is an unofficial Total Commander site
Official Total Commander site is www.ghisler.com