Unofficial database of all Total Commander plugins and addons  

TC Languages

Extended English Menus for TC 9.51 32bit and 64bit - Windows 10 (2004) 64bit version - 9.51

Extended English Menus for COMBINED 32bit and 64bit installations of TC 9.51 under Windows 10 (2004) 64bit

Just select: "English with Extended Menu I (or II) for TC 9.51 32/64bit under Windows 10 64bit" - then the correct menu will automatically be loaded regardless of whether you are running the 32bit or the 64bit version of TC.

Se more under:
Extended English Menus for TC 9.51 32bit - Windows 10 (1909) 64bit version
Extended English Menus for TC 9.51 64bit - Windows 10 (1909) 64bit version
3781 KB - Updated: 26.07.2020 - x32/x64 - Downloaded  10526 times

Extended English Menus for TC 9.51 64bit - Windows 10 (2004) 64bit version 9.51

Contents:
wcmd_win10amd64_1_eng.mnu
wcmd_win10amd64_2_eng.mnu
wcmd_win10amd64_1_eng.lng
wcmd_win10amd64_2_eng.lng
wcmd_win10amd64_1_eng.inc
wcmd_win10amd64_2_eng.inc
wcmd_win10amd64_1_eng.ini
wcmd_win10amd64_2_eng.ini
wcmd_win10amd64_eng\*.bar
wcmd_win10amd64_eng.zip
wcmd_win10amd64_eng.txt


wcmd_win10amd64_1_eng.mnu and wcmd_win10amd64_2_eng.mnu are alternative menus for
TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 10" menu item that holds most programs installed with Windows 10
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win10amd64_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win10amd64_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win10amd64_1_eng.lng and wcmd_win10amd64_2_eng.lng are (almost) identical
to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.51 64bit under Windows 10 64bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.51 64bit under Windows 10 64bit" in
the language dialog.

wcmd_win10amd64_1_eng.inc and wcmd_win10amd64_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win10amd64_1_eng.ini and wcmd_win10amd64_2_eng.ini are user command files
which are necessary for the user commands in the "Windows 10" and "Help" menu
entries among others.

wcmd_win10amd64_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 10" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 10".


wcmd_win10amd64_eng.zip is a self installing archive containing several Addons
for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_win10amd64.dll, wcmicon_win10amd64.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1680 KB - Updated: 26.07.2020 - x32/x64 - Downloaded  11226 times

Extended English Menus for TC 9.51 32bit - Windows 10 (2004) 64bit version 9.51

Contents:
wcmd_win81x86_1_eng.mnu
wcmd_win81x86_2_eng.mnu
wcmd_win10x86_1_eng.lng
wcmd_win10x86_2_eng.lng
wcmd_win10x86_1_eng.inc
wcmd_win10x86_2_eng.inc
wcmd_win10x86_1_eng.ini
wcmd_win10x86_2_eng.ini
wcmd_win10x86_eng\*.bar
wcmd_win10x86_eng.zip
wcmd_win10x86_eng.txt


wcmd_win10x86_1_eng.mnu and wcmd_win10x86_2_eng.mnu are alternative menus for TC
that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 10" menu item that holds most programs installed with Windows 10
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win10x86_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win10x86_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win10x86_1_eng.lng and wcmd_win10x86_2_eng.lng are (almost) identical to
TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.51 32bit under Windows 10 64bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.51 32bit under Windows 10 64bit" in
the language dialog.

wcmd_win10x86_1_eng.inc and wcmd_win10x86_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win10x86_1_eng.ini and wcmd_win10x86_2_eng.ini are user command files which
are necessary for the user commands in the "Windows 10" and "Help" menu entries
among others.

wcmd_win10x86_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 10" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 10".


wcmd_win10x86_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for
Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_win10x86.dll, wcmicon_win10x86.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1679 KB - Updated: 26.07.2020 - x32 - Downloaded  4952 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 32bit og 64bit - Windows 10 (2004) 64bit version - 9.51

Udvidede Danske Menuer for KOMBINEREDE 32bit og 64bit installationer af TC 9.51 under Windows 10 (2004) 64bit

Bare vælg: "Dansk med Udvidet Menu (eller II) for TC 9.51 32/64bit under Windows 10 64bit" - så vil den korrekte menu automatisk blive indlæst uanset om du kører 32bit eller 64bit versionen af TC.

Se yderligere under:
Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 (1909) 32bit - Windows 10 64bit version
Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 (1909) 64bit - Windows 10 64bit version
3792 KB - Updated: 26.07.2020 - x32/x64 - Downloaded  1801 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 64bit - Windows 10 (2004) 64bit version - 9.51

Indhold:
wcmd_win10amd64_1_dan.mnu
wcmd_win10amd64_2_dan.mnu
wcmd_win10amd64_1_dan.lng
wcmd_win10amd64_2_dan.lng
wcmd_win10amd64_1_dan.inc
wcmd_win10amd64_2_dan.inc
wcmd_win10amd64_1_dan.ini
wcmd_win10amd64_2_dan.ini
wcmd_win10amd64_dan\*.bar
wcmd_win10amd64_dan.zip
wcmd_win10amd64_dan.txt


wcmd_win10amd64_1_dan.mnu og wcmd_win10amd64_2_dan.mnu er alternative menuer til
TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 10" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 10 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win10amd64_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win10amd64_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win10amd64_1_dan.lng og wcmd_win10amd64_2_dan.lng indeholder altid de
seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i
næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog
og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for
TC 9.51 64bit under Windows 10 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for
TC 9.51 64bit under Windows 10 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win10amd64_1_dan.inc og wcmd_win10amd64_2_dan.inc indeholder de seneste
forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win10amd64_1_dan.ini og wcmd_win10amd64_2_dan.ini er brugerkommando-filer,
som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 10" og "Hjælp"
menupunkterne.

wcmd_win10amd64_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 10" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 10" menupunktet.


wcmd_win10amd64_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere
udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win10amd64.dll, wcmicon_win10amd64.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
1689 KB - Updated: 26.07.2020 - x32/x64 - Downloaded  1802 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 32bit - Windows 10 (2004) 64bit version - 9.51

Indhold:
wcmd_win10x86_1_dan.mnu
wcmd_win10x86_2_dan.mnu
wcmd_win10x86_1_dan.lng
wcmd_win10x86_2_dan.lng
wcmd_win10x86_1_dan.inc
wcmd_win10x86_2_dan.inc
wcmd_win10x86_1_dan.ini
wcmd_win10x86_2_dan.ini
wcmd_win10x86_dan\*.bar
wcmd_win10x86_dan.zip
wcmd_win10x86_dan.txt


wcmd_win10x86_1_dan.mnu og wcmd_win10x86_2_dan.mnu er alternative menuer til TC,
som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 10" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 10 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win10x86_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win10x86_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win10x86_1_dan.lng og wcmd_win10x86_2_dan.lng indeholder altid de seneste
forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste
version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu
på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 9.51
32bit under Windows 10 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 9.51
32bit under Windows 10 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win10x86_1_dan.inc og wcmd_win10x86_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer
af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win10x86_1_dan.ini og wcmd_win10x86_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a.
er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 10" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win10x86_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 10" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 10" menupunktet.


wcmd_win10x86_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser
til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win10x86.dll, wcmicon_win10x86.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
1686 KB - Updated: 26.07.2020 - x32 - Downloaded  1545 times

TC Language Bar 1.02

Languagebar v. 1.02 for Total Commander 9.51

This buttonbar is mostly meant as an easy way for testers to switch
between different languages for Total Commander, and to have all current
available languages at their disposal.

The languagebar files are installed like any other Total Commander
addon, by double-clicking on the .zip file.

After installation just drag the file:
%COMMANDER_PATH%\Language\Extra\Language.bar
to Total Commanders buttonbar.

When clicking on the new button, a small menu bar opens up. You can
either have the Languages bar shown as a new Buttonbar by clicking the
first button, or you can have it shown as a Menu by clicking the second
button.

The Languages button bar comes with all currently available languages
for Total Commander. Some of the languages are not (yet) updated to
version 9.51 of Total Commander - those languages are marked with an
asterisk (*).
1788 KB - Updated: 28.03.2020 - x32/x64 - Downloaded  1068 times

Extended English Menus for TC 9.51 32bit and 64bit - Windows 7 64bit version - 9.51

Extended English Menus for COMBINED 32bit and 64bit installations of TC 9.51 under Windows 7 64bit

Just select: "English with Extended Menu I (or II) for TC 9.51 32/64bit under Windows 7 64bit" - then the correct menu will automatically be loaded regardless of whether you are running the 32bit or the 64bit version of TC.

Se more under:
Extended English Menus for TC 9.51 32bit - Windows 7 64bit version
Extended English Menus for TC 9.51 64bit - Windows 7 64bit version
3756 KB - Updated: 28.03.2020 - x32/x64 - Downloaded  4994 times

Extended English Menus for TC 9.51 64bit - Windows 7 64bit version 9.51

Contents:
wcmd_win7amd64_1_eng.mnu
wcmd_win7amd64_2_eng.mnu
wcmd_win7amd64_1_eng.lng
wcmd_win7amd64_2_eng.lng
wcmd_win7amd64_1_eng.inc
wcmd_win7amd64_2_eng.inc
wcmd_win7amd64_1_eng.ini
wcmd_win7amd64_2_eng.ini
wcmd_win7amd64_eng\*.bar
wcmd_win7amd64_eng.zip
wcmd_win7amd64_eng.txt


wcmd_win7amd64_1_eng.mnu and wcmd_win7amd64_2_eng.mnu are alternative menus for
TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 7" menu item that holds most programs installed with Windows 7
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win7amd64_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win7amd64_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win7amd64_1_eng.lng and wcmd_win7amd64_2_eng.lng are (almost) identical to
TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.51 64bit under Windows 7 64bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.52 64bit under Windows 7 64bit" in the
language dialog.

wcmd_win7amd64_1_eng.inc and wcmd_win7amd64_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win7amd64_1_eng.ini and wcmd_win7amd64_2_eng.ini are user command files
which are necessary for the user commands in the "Windows 7" and "Help" menu
entries among others.

wcmd_win7amd64_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 7" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 7".


wcmd_win7amd64_eng.zip is a self installing archive containing several Addons
for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_win7amd64.dll, wcmicon_win7amd64.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1666 KB - Updated: 28.03.2020 - x32/x64 - Downloaded  4496 times

Extended English Menus for TC 9.51 32bit - Windows 7 64bit version 9.51

Contents:
wcmd_win7x86_1_eng.mnu
wcmd_win7x86_2_eng.mnu
wcmd_win7x86_1_eng.lng
wcmd_win7x86_2_eng.lng
wcmd_win7x86_1_eng.inc
wcmd_win7x86_2_eng.inc
wcmd_win7x86_1_eng.ini
wcmd_win7x86_2_eng.ini
wcmd_win7x86_eng\*.bar
wcmd_win7x86_eng.zip
wcmd_win7x86_eng.txt


wcmd_win7x86_1_eng.mnu and wcmd_win7x86_2_eng.mnu are alternative menus for TC
that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 7" menu item that holds most programs installed with Windows 7
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win7x86_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win7x86_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win7x86_1_eng.lng and wcmd_win7x86_2_eng.lng are (almost) identical to
TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.51 32bit under Windows 7 64bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.51 32bit under Windows 7 64bit" in the
language dialog.

wcmd_win7x86_1_eng.inc and wcmd_win7x86_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win7x86_1_eng.ini and wcmd_win7x86_2_eng.ini are user command files which
are necessary for the user commands in the "Windows 7" and "Help" menu entries
among others.

wcmd_win7x86_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 7" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 7".


wcmd_win7x86_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for
Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_win7x86.dll, wcmicon_win7x86.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1667 KB - Updated: 28.03.2020 - x32 - Downloaded  3349 times

Extended English Menus for TC 9.51 32bit - Windows 7 32bit version 9.51

Contents:
wcmd_win7_1_eng.mnu
wcmd_win7_2_eng.mnu
wcmd_win7_1_eng.lng
wcmd_win7_2_eng.lng
wcmd_win7_1_eng.inc
wcmd_win7_2_eng.inc
wcmd_win7_1_eng.ini
wcmd_win7_2_eng.ini
wcmd_win7_eng\*.bar
wcmd_win7_eng.zip
wcmd_win7_eng.txt


wcmd_win7_1_eng.mnu and wcmd_win7_2_eng.mnu are alternative menus for TC
that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 7" menu item that holds most programs installed with Windows 7
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win7_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win7_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win7_1_eng.lng and wcmd_win7_2_eng.lng are (almost) identical to
TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.51 32bit under Windows 7 32bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.51 32bit under Windows 7 32bit" in the
language dialog.

wcmd_win7_1_eng.inc and wcmd_win7_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win7_1_eng.ini and wcmd_win7_2_eng.ini are user command files which
are necessary for the user commands in the "Windows 7" and "Help" menu entries
among others.

wcmd_win7_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 7" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 7".


wcmd_win7_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for
Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_win7.dll, wcmicon_win7.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1665 KB - Updated: 28.03.2020 - x32 - Downloaded  2763 times

Extended English Menus for TC 9.51 32bit and 64bit - Windows 8.1 64bit version - 9.51

Extended English Menus for COMBINED 32bit and 64bit installations of TC 9.51 under Windows 8.1 64bit

Just select: "English with Extended Menu I (or II) for TC 9.51 32/64bit under Windows 8.1 64bit" - then the correct menu will automatically be loaded regardless of whether you are running the 32bit or the 64bit version of TC.

Se more under:
Extended English Menus for TC 9.51 32bit - Windows 8.1 64bit version
Extended English Menus for TC 9.51 64bit - Windows 8.1 64bit version
3751 KB - Updated: 28.03.2020 - x32/x64 - Downloaded  3065 times

Extended English Menus for TC 9.51 64bit - Windows 8.1 64bit version 9.51

Contents:
wcmd_win81amd64_1_eng.mnu
wcmd_win81amd64_2_eng.mnu
wcmd_win81amd64_1_eng.lng
wcmd_win81amd64_2_eng.lng
wcmd_win81amd64_1_eng.inc
wcmd_win81amd64_2_eng.inc
wcmd_win81amd64_1_eng.ini
wcmd_win81amd64_2_eng.ini
wcmd_win81amd64_eng\*.bar
wcmd_win81amd64_eng.zip
wcmd_win81amd64_eng.txt


wcmd_win81amd64_1_eng.mnu and wcmd_win81amd64_2_eng.mnu are alternative menus for
TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 8.1" menu item that holds most programs installed with Windows 8.1
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win81amd64_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win81amd64_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win81amd64_1_eng.lng and wcmd_win81amd64_2_eng.lng are (almost) identical
to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.51 64bit under Windows 8.1 64bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.51 64bit under Windows 8.1 64bit" in
the language dialog.

wcmd_win81amd64_1_eng.inc and wcmd_win81amd64_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win81amd64_1_eng.ini and wcmd_win81amd64_2_eng.ini are user command files
which are necessary for the user commands in the "Windows 8.1" and "Help" menu
entries among others.

wcmd_win81amd64_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 8.1" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 8.1".


wcmd_win81amd64_eng.zip is a self installing archive containing several Addons
for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_win81amd64.dll, wcmicon_win81amd64.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1664 KB - Updated: 28.03.2020 - x32/x64 - Downloaded  2758 times

Extended English Menus for TC 9.51 32bit - Windows 8.1 64bit version 9.51

Contents:
wcmd_win81x86_1_eng.mnu
wcmd_win81x86_2_eng.mnu
wcmd_win81x86_1_eng.lng
wcmd_win81x86_2_eng.lng
wcmd_win81x86_1_eng.inc
wcmd_win81x86_2_eng.inc
wcmd_win81x86_1_eng.ini
wcmd_win81x86_2_eng.ini
wcmd_win81x86_eng\*.bar
wcmd_win81x86_eng.zip
wcmd_win81x86_eng.txt


wcmd_win81x86_1_eng.mnu and wcmd_win81x86_2_eng.mnu are alternative menus for TC
that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 8.1" menu item that holds most programs installed with Windows 8.1
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win81x86_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win81x86_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win81x86_1_eng.lng and wcmd_win81x86_2_eng.lng are (almost) identical to
TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.51 32bit under Windows 8.1 64bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.51 32bit under Windows 8.1 64bit" in
the language dialog.

wcmd_win81x86_1_eng.inc and wcmd_win81x86_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win81x86_1_eng.ini and wcmd_win81x86_2_eng.ini are user command files which
are necessary for the user commands in the "Windows 8.1" and "Help" menu entries
among others.

wcmd_win81x86_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 8.1" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 8.1".


wcmd_win81x86_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for
Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_win81x86.dll, wcmicon_win81x86.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1664 KB - Updated: 28.03.2020 - x32 - Downloaded  2113 times

Extended English Menus for TC 9.51 32bit - Windows 8.1 32bit version 9.51

Contents:
wcmd_win81_1_eng.mnu
wcmd_win81_2_eng.mnu
wcmd_win81_1_eng.lng
wcmd_win81_2_eng.lng
wcmd_win81_1_eng.inc
wcmd_win81_2_eng.inc
wcmd_win81_1_eng.ini
wcmd_win81_2_eng.ini
wcmd_win81_eng\*.bar
wcmd_win81_eng.zip
wcmd_win81_eng.txt


wcmd_win81_1_eng.mnu and wcmd_win81_2_eng.mnu are alternative menus for
TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 8.1" menu item that holds most programs installed with Windows 8.1
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win81_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win81_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win81_1_eng.lng and wcmd_win81_2_eng.lng are (almost) identical
to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.51 32bit under Windows 8.1 32bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.51 32bit under Windows 8.1 32bit" in
the language dialog.

wcmd_win81_1_eng.inc and wcmd_win81_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win81_1_eng.ini and wcmd_win81_2_eng.ini are user command files
which are necessary for the user commands in the "Windows 8.1" and "Help" menu
entries among others.

wcmd_win81_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 8.1" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 8.1".


wcmd_win81_eng.zip is a self installing archive containing several Addons
for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_win81.dll, wcmicon_win81.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1663 KB - Updated: 28.03.2020 - x32 - Downloaded  1854 times

Extended English Menus for TC 9.51 32bit - Windows XP 32bit version 9.51

Contents:
wcmd_winxp_1_eng.mnu
wcmd_winxp_2_eng.mnu
wcmd_winxp_1_eng.lng
wcmd_winxp_2_eng.lng
wcmd_winxp_1_eng.inc
wcmd_winxp_2_eng.inc
wcmd_winxp_1_eng.ini
wcmd_winxp_2_eng.ini
wcmd_winxp_eng\*.bar
wcmd_winxp_eng.zip
wcmd_winxp_eng.txt


wcmd_winxp_1_eng.mnu and wcmd_winxp_2_eng.mnu are alternative menus for TC that
includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the
menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows XP" menu item that holds most programs installed with Windows XP
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_winxp_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels.
wcmd_winxp_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_winxp_1_eng.lng and wcmd_winxp_2_eng.lng are (almost) identical to TC's
internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.51 32bit under Windows XP 32bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.51 32bit under Windows XP 32bit" in the
language dialog.

wcmd_winxp_1_eng.inc and wcmd_winxp_2_eng.inc are slightly improved versions of
the original commands descriptions.

wcmd_winxp_1_eng.ini and wcmd_winxp_2_eng.ini are user command files which are
necessary for the user commands in the "Windows XP" and "Help" menu entries
among others.

wcmd_winxp_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows XP" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows XP".


wcmd_winxp_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for
Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_winxp.dll, wcmicon_winxp.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1652 KB - Updated: 28.03.2020 - x32 - Downloaded  2551 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 32bit - Windows 7 64bit version - 9.51

Indhold:
wcmd_win7x86_1_dan.mnu
wcmd_win7x86_2_dan.mnu
wcmd_win7x86_1_dan.lng
wcmd_win7x86_2_dan.lng
wcmd_win7x86_1_dan.inc
wcmd_win7x86_2_dan.inc
wcmd_win7x86_1_dan.ini
wcmd_win7x86_2_dan.ini
wcmd_win7x86_dan\*.bar
wcmd_win7x86_dan.zip
wcmd_win7x86_dan.txt


wcmd_win7x86_1_dan.mnu og wcmd_win7x86_2_dan.mnu er alternative menuer til TC,
som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 7" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 7 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win7x86_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win7x86_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win7x86_1_dan.lng og wcmd_win7x86_2_dan.lng indeholder altid de seneste
forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste
version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu
på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 9.50
32bit under Windows 7 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 9.50
32bit under Windows 7 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win7x86_1_dan.inc og wcmd_win7x86_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer
af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win7x86_1_dan.ini og wcmd_win7x86_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a.
er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 7" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win7x86_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 7" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 7" menupunktet.


wcmd_win7x86_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser
til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win7x86.dll, wcmicon_win7x86.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
1674 KB - Updated: 28.03.2020 - x32 - Downloaded  1793 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 32bit og 64bit - Windows 7 64bit version - 9.51

Udvidede Danske Menuer for KOMBINEREDE 32bit og 64bit installationer af TC 9.51 under Windows 7 64bit

Bare vælg: "Dansk med Udvidet Menu (eller II) for TC 9.51 32/64bit under Win 7 64bit" - så vil den korrekte menu automatisk blive indlæst uanset om du kører 32bit eller 64bit versionen af TC.

Se yderligere under:
Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 32bit - Windows 7 64bit version
Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 64bit - Windows 7 64bit version
3770 KB - Updated: 28.03.2020 - x32/x64 - Downloaded  1522 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 64bit - Windows 7 64bit version - 9.51

Indhold:
wcmd_win7amd64_1_dan.mnu
wcmd_win7amd64_2_dan.mnu
wcmd_win7amd64_1_dan.lng
wcmd_win7amd64_2_dan.lng
wcmd_win7amd64_1_dan.inc
wcmd_win7amd64_2_dan.inc
wcmd_win7amd64_1_dan.ini
wcmd_win7amd64_2_dan.ini
wcmd_win7amd64_dan\*.bar
wcmd_win7amd64_dan.zip
wcmd_win7amd64_dan.txt


wcmd_win7amd64_1_dan.mnu og wcmd_win7amd64_2_dan.mnu er alternative menuer til
TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 7" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 7 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win7amd64_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win7amd64_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win7amd64_1_dan.lng og wcmd_win7amd64_2_dan.lng indeholder altid de
seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i
næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog
og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for
TC 9.51 64bit under Windows 7 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for
TC 9.51 64bit under Windows 7 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win7amd64_1_dan.inc og wcmd_win7amd64_2_dan.inc indeholder de seneste
forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win7amd64_1_dan.ini og wcmd_win7amd64_2_dan.ini er brugerkommando-filer,
som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 7" og "Hjælp"
menupunkterne.

wcmd_win7amd64_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 7" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 7" menupunktet.


wcmd_win7amd64_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere
udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win7amd64.dll, wcmicon_win7amd64.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
1674 KB - Updated: 28.03.2020 - x32/x64 - Downloaded  1400 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 32bit - Windows 7 32bit version - 9.51

Indhold:
wcmd_win7_1_dan.mnu
wcmd_win7_2_dan.mnu
wcmd_win7_1_dan.lng
wcmd_win7_2_dan.lng
wcmd_win7_1_dan.inc
wcmd_win7_2_dan.inc
wcmd_win7_1_dan.ini
wcmd_win7_2_dan.ini
wcmd_win7_dan\*.bar
wcmd_win7_dan.zip
wcmd_win7_dan.txt


wcmd_win7_1_dan.mnu og wcmd_win7_2_dan.mnu er alternative menuer til
TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 7" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 7 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win7_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win7_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win7_1_dan.lng og wcmd_win7_2_dan.lng indeholder altid de
seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i
næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog
og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for
TC 9.51 32bit under Windows 7 32bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for
TC 9.51 32bit under Windows 7 32bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win7_1_dan.inc og wcmd_win7_2_dan.inc indeholder de seneste
forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win7_1_dan.ini og wcmd_win7_2_dan.ini er brugerkommando-filer,
som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 7" og "Hjælp"
menupunkterne.

wcmd_win7_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 7" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 7" menupunktet.


wcmd_win7_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere
udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win7.dll, wcmicon_win7.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
1672 KB - Updated: 28.03.2020 - x32 - Downloaded  1399 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 32bit og 64bit - Windows 8.1 64bit version - 9.51

Udvidede Danske Menuer for KOMBINEREDE 32bit og 64bit installationer af TC 9.51 under Windows 8.1 64bit

Bare vælg: "Dansk med Udvidet Menu (eller II) for TC 9.51 32/64bit under Win 8.1 64bit" - så vil den korrekte menu automatisk blive indlæst uanset om du kører 32bit eller 64bit versionen af TC.

Se yderligere under:
Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 32bit - Windows 8.1 64bit version
Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 64bit - Windows 8.1 64bit version
3765 KB - Updated: 28.03.2020 - x32/x64 - Downloaded  1453 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 64bit - Windows 8.1 64bit version - 9.51

Indhold:
wcmd_win81amd64_1_dan.mnu
wcmd_win81amd64_2_dan.mnu
wcmd_win81amd64_1_dan.lng
wcmd_win81amd64_2_dan.lng
wcmd_win81amd64_1_dan.inc
wcmd_win81amd64_2_dan.inc
wcmd_win81amd64_1_dan.ini
wcmd_win81amd64_2_dan.ini
wcmd_win81amd64_dan\*.bar
wcmd_win81amd64_dan.zip
wcmd_win81amd64_dan.txt


wcmd_win81amd64_1_dan.mnu og wcmd_win81amd64_2_dan.mnu er alternative menuer til
TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 8.1" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 8.1 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win81amd64_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win81amd64_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win81amd64_1_dan.lng og wcmd_win81amd64_2_dan.lng indeholder altid de
seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i
næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog
og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for
TC 9.51 64bit under Windows 8.1 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for
TC 9.51 64bit under Windows 8.1 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win81amd64_1_dan.inc og wcmd_win81amd64_2_dan.inc indeholder de seneste
forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win81amd64_1_dan.ini og wcmd_win81amd64_2_dan.ini er brugerkommando-filer,
som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 8.1" og "Hjælp"
menupunkterne.

wcmd_win81amd64_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 8.1" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 8.1" menupunktet.


wcmd_win81amd64_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere
udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win81amd64.dll, wcmicon_win81amd64.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
1671 KB - Updated: 28.03.2020 - x32/x64 - Downloaded  1358 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 32bit - Windows 8.1 64bit version - 9.51

Indhold:
wcmd_win81x86_1_dan.mnu
wcmd_win81x86_2_dan.mnu
wcmd_win81x86_1_dan.lng
wcmd_win81x86_2_dan.lng
wcmd_win81x86_1_dan.inc
wcmd_win81x86_2_dan.inc
wcmd_win81x86_1_dan.ini
wcmd_win81x86_2_dan.ini
wcmd_win81x86_dan\*.bar
wcmd_win81x86_dan.zip
wcmd_win81x86_dan.txt


wcmd_win81x86_1_dan.mnu og wcmd_win81x86_2_dan.mnu er alternative menuer til TC,
som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 8.1" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 8.1 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win81x86_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win81x86_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win81x86_1_dan.lng og wcmd_win81x86_2_dan.lng indeholder altid de seneste
forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste
version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu
på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 9.51
32bit under Windows 8.1 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 9.51
32bit under Windows 8.1 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win81x86_1_dan.inc og wcmd_win81x86_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer
af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win81x86_1_dan.ini og wcmd_win81x86_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a.
er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 8.1" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win81x86_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 8.1" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 8.1" menupunktet.


wcmd_win81x86_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser
til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win81x86.dll, wcmicon_win81x86.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
1671 KB - Updated: 28.03.2020 - x32 - Downloaded  1416 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.51 32bit - Windows XP 32bit version - 9.51

Indhold:
wcmd_winxp_1_dan.mnu
wcmd_winxp_2_dan.mnu
wcmd_winxp_1_dan.lng
wcmd_winxp_2_dan.lng
wcmd_winxp_1_dan.inc
wcmd_winxp_2_dan.inc
wcmd_winxp_1_dan.ini
wcmd_winxp_2_dan.ini
wcmd_winxp_dan\*.bar
wcmd_winxp_dan.zip
wcmd_winxp_dan.txt


wcmd_winxp_1_dan.mnu og wcmd_winxp_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som
indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge
i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows XP" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows XP samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_winxp_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_winxp_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_winxp_1_dan.lng og wcmd_winxp_2_dan.lng indeholder altid de seneste
forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste
version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu
på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 9.51
32bit under Windows XP 32bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 9.51
32bit under Windows XP 32bit" i sprogopsætningen.

wcmd_winxp_1_dan.inc og wcmd_winxp_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer
af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_winxp_1_dan.ini og wcmd_winxp_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a.
er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows XP" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_winxp_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows XP" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows XP" menupunktet.


wcmd_winxp_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser
til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_winxp.dll, wcmicon_winxp.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
1658 KB - Updated: 28.03.2020 - x32 - Downloaded  1431 times

Extended English Menus v6.5.9.50

Extended menu file for Total Commander v9.50 or newer including virtually (almost*) all internal commands in meaningful categories and sub-categories.

This menu file was released at TC v9.51 release point to incorporate v9.50 additions.
Note though that no new internal commands where included in between v9.50 and v9.51 releases. As such we kept the labeling of the present menu file release as corresponding to v9.50 not that of v9.51.
As of this menu release we also completely remove the Translations folder with the discontinued DE/FR translated menus.

---
* Excludes duplicated commands that apply individually on the right and left file panels and lengthy customizable lists of commands where only a sample layout is present as a starting point for your needs.
356 KB - Updated: 26.03.2020 - x32/x64 - Downloaded  25017 times

TC Extended German Menu 9.5x

Ausfuehrliche deutschsprachige Menuedatei (ohne Shortcuts) fuer Total Commander 9.5x. Es sind fast alle internen Kommandos der TOTALCMD.INC enthalten (siehe Kommentare in der MNU-Datei). Aenderungen erfolgen meinerseits nur dann, wenn sich etwas Nennenswertes in dieser Datei getan hat. Eine Installationsanleitung ist beigefuegt. - Es ist jedem freigestellt, Anpassungen fuer die eigenen Beduerfnisse vorzunehmen.
8 KB - Updated: 11.02.2020 - x32/x64 - Downloaded  20236 times

Extended Chinese Menus for TC 9.0 32bit and 64bit - Windows 7 64bit version - 9.0 

Composed by petermad in English and translated by yeskky@DRL/CCF in Chinese, any Chinese translation problem please contact Kufei: ageback#qq.com(Replace # with @).

Click the small & cropped image below to view the full screenshot.

Original English menu link:
http://totalcmd.net/plugring/win7x86_amd64_eng.html
1178 KB - Updated: 30.11.2016 - x32/x64 - Downloaded  1902 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit and 64bit - Windows 7 64bit version - 8.51

Extended English Menus for COMBINED 32bit and 64bit installations of TC 8.51 under Windows 7

Just select: "English with Extended Menu I (or II) for TC 8.51 32/64bit under Windows 7 64bit" - then the correct menu will automatically be loaded regardless of whether you are running the 32bit ot the 64bit version of TC.

Se more under:
Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 7 64bit version
Extended English Menus for TC 8.51 64bit - Windows 7 64bit version
1881 KB - Updated: 30.03.2015 - x32/x64 - Downloaded  3211 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit og 64bit - Windows 7 64bit version - 8.51

Udvidede Danske Menuer for KOMBINEREDE 32bit og 64bit installationer af TC 8.51 under Windows 7

Bare vælg: "Dansk med Udvidet Menu (eller II) for TC 8.51 32/64bit under Win 7 64bit" - så vil den korrekte menu automatisk blive indlæst uanset om du kører 32bit eller 64bit versionen af TC.

Se yderligere under:
Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows 7 64bit version
Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 64bit - Windows 7 64bit version
1901 KB - Updated: 30.03.2015 - x32/x64 - Downloaded  2018 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit and 64bit - Windows 8 64bit version - 8.51

Extended English Menus for COMBINED 32bit and 64bit installations of TC 8.51 under Windows 8.1

Just select: "English with Extended Menu I (or II) for TC 8.51 32/64bit under Windows 8 64bit" - then the correct menu will automatically be loaded regardless of whether you are running the 32bit ot the 64bit version of TC.

Se more under:
Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 8 64bit version
Extended English Menus for TC 8.51 64bit - Windows 8 64bit version
1877 KB - Updated: 30.03.2015 - x32/x64 - Downloaded  2315 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit og 64bit - Windows 8 64bit version - 8.51

Udvidede Danske Menuer for KOMBINEREDE 32bit og 64bit installationer af TC 8.51 under Windows 8

Bare vælg: "Dansk med Udvidet Menu (eller II) for TC 8.51 32/64bit under Win 8 64bit" - så vil den korrekte menu automatisk blive indlæst uanset om du kører 32bit eller 64bit versionen af TC.

Se yderligere under:
Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows 8 64bit version
Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 64bit - Windows 8 64bit version
1897 KB - Updated: 30.03.2015 - x32/x64 - Downloaded  1705 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit and 64bit - Windows 8.1 64bit version - 8.51

Extended English Menus for COMBINED 32bit and 64bit installations of TC 8.51 under Windows 8.1

Just select: "English with Extended Menu I (or II) for TC 8.51 32/64bit under Windows 8.1 64bit" - then the correct menu will automatically be loaded regardless of whether you are running the 32bit ot the 64bit version of TC.

Se more under:
Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 8.1 64bit version
Extended English Menus for TC 8.51 64bit - Windows 8.1 64bit version
1877 KB - Updated: 30.03.2015 - x32/x64 - Downloaded  3060 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit og 64bit - Windows 8.1 64bit version - 8.51

Udvidede Danske Menuer for KOMBINEREDE 32bit og 64bit installationer af TC 8.51 under Windows 8.1

Bare vælg: "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.51 32/64bit under Win 8.1 64bit" - så vil den korrekte menu automatisk blive indlæst uanset om du kører 32bit eller 64bit version af TC.

Se yderligere under:
Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows 8.1 64bit version
Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 64bit - Windows 8.1 64bit version
1897 KB - Updated: 30.03.2015 - x32/x64 - Downloaded  2045 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 8.1 32bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win81_1_eng.mnu
wcmd_win81_2_eng.mnu
wcmd_win81_1_eng.lng
wcmd_win81_2_eng.lng
wcmd_win81_1_eng.inc
wcmd_win81_2_eng.inc
wcmd_win81_1_eng.ini
wcmd_win81_2_eng.ini
wcmd_win81_eng\*.bar
wcmd_win81_eng.zip
wcmd_win81_eng.txt


wcmd_win81_1_eng.mnu and wcmd_win81_2_eng.mnu are alternative menus for
TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 8.1" menu item that holds most programs installed with Windows 8.1
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win81_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win81_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win81_1_eng.lng and wcmd_win81_2_eng.lng are (almost) identical
to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 8.51 64bit under Windows 8.1 64bit" or
"English with Extended Menu II for TC 8.51 64bit under Windows 8.1 64bit" in
the language dialog.

wcmd_win81_1_eng.inc and wcmd_win81_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win81_1_eng.ini and wcmd_win81_2_eng.ini are user command files
which are necessary for the user commands in the "Windows 8.1" and "Help" menu
entries among others.

wcmd_win81_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 8.1" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 8.1".


wcmd_win81_eng.zip is a self installing archive containing several Addons
for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
938 KB - Updated: 17.01.2015 - x32 - Downloaded  2761 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 64bit - Windows 8.1 64bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win81amd64_1_dan.mnu
wcmd_win81amd64_2_dan.mnu
wcmd_win81amd64_1_dan.lng
wcmd_win81amd64_2_dan.lng
wcmd_win81amd64_1_dan.inc
wcmd_win81amd64_2_dan.inc
wcmd_win81amd64_1_dan.ini
wcmd_win81amd64_2_dan.ini
wcmd_win81amd64_dan\*.bar
wcmd_win81amd64_dan.zip
wcmd_win81amd64_dan.txt


wcmd_win81amd64_1_dan.mnu og wcmd_win81amd64_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 8.1" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 8.1 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win81amd64_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win81amd64_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win81amd64_1_dan.lng og wcmd_win81amd64_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 8.1 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 64bit under Win 8.1 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win81amd64_1_dan.inc og wcmd_win81amd64_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win81amd64_1_dan.ini og wcmd_win81amd64_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 8.1" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win81amd64_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 8.1" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 8.1" menupunktet.


wcmd_win81amd64_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
949 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  2611 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 64bit - Windows 8 64bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win8amd64_1_dan.mnu
wcmd_win8amd64_2_dan.mnu
wcmd_win8amd64_1_dan.lng
wcmd_win8amd64_2_dan.lng
wcmd_win8amd64_1_dan.inc
wcmd_win8amd64_2_dan.inc
wcmd_win8amd64_1_dan.ini
wcmd_win8amd64_2_dan.ini
wcmd_win8amd64_dan\*.bar
wcmd_win8amd64_dan.zip
wcmd_win8amd64_dan.txt


wcmd_win8amd64_1_dan.mnu og wcmd_win8amd64_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 8" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 8 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win8amd64_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win8amd64_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win8amd64_1_dan.lng og wcmd_win8amd64_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 8 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 64bit under Windows 8 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win8amd64_1_dan.inc og wcmd_win8amd64_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win8amd64_1_dan.ini og wcmd_win8amd64_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 8" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win8amd64_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 8" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 8" menupunktet.


wcmd_win8amd64_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
950 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  2471 times

Extended English Menus for TC 8.51 64bit - Windows 8.1 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win81amd64_1_eng.mnu
wcmd_win81amd64_2_eng.mnu
wcmd_win81amd64_1_eng.lng
wcmd_win81amd64_2_eng.lng
wcmd_win81amd64_1_eng.inc
wcmd_win81amd64_2_eng.inc
wcmd_win81amd64_1_eng.ini
wcmd_win81amd64_2_eng.ini
wcmd_win81amd64_eng\*.bar
wcmd_win81amd64_eng.zip
wcmd_win81amd64_eng.txt


wcmd_win81amd64_1_eng.mnu and wcmd_win81amd64_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 8.1" menu item that holds most programs installed with Windows 8.1 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win81amd64_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win81amd64_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win81amd64_1_eng.lng and wcmd_win81amd64_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 8.1 64bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 64bit under Windows 8.1 64bit" in the language dialog.

wcmd_win81amd64_1_eng.inc and wcmd_win81amd64_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win81amd64_1_eng.ini and wcmd_win81amd64_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 8.1" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win81amd64_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 8.1" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 8.1".


wcmd_win81amd64_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
939 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  5506 times

Extended English Menus for TC 8.51 64bit - Windows 8 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win8amd64_1_eng.mnu
wcmd_win8amd64_2_eng.mnu
wcmd_win8amd64_1_eng.lng
wcmd_win8amd64_2_eng.lng
wcmd_win8amd64_1_eng.inc
wcmd_win8amd64_2_eng.inc
wcmd_win8amd64_1_eng.ini
wcmd_win8amd64_2_eng.ini
wcmd_win8amd64_eng\*.bar
wcmd_win8amd64_eng.zip
wcmd_win8amd64_eng.txt


wcmd_win8amd64_1_eng.mnu and wcmd_win8amd64_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 8" menu item that holds most programs installed with Windows 8 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win8amd64_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win8amd64_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win8amd64_1_eng.lng and wcmd_win8amd64_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 8 64bit" or "English
with Extended Menu II for TC 8.50 64bit under Windows 8 64bit" in the language dialog.

wcmd_win8amd64_1_eng.inc and wcmd_win8amd64_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win8amd64_1_eng.ini and wcmd_win8amd64_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 8" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win8amd64_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 8" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 8".


wcmd_win8amd64_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
940 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  3914 times

Extended English Menus for TC 8.51 64bit - Windows 7 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win7amd64_1_eng.mnu
wcmd_win7amd64_2_eng.mnu
wcmd_win7amd64_1_eng.lng
wcmd_win7amd64_2_eng.lng
wcmd_win7amd64_1_eng.inc
wcmd_win7amd64_2_eng.inc
wcmd_win7amd64_1_eng.ini
wcmd_win7amd64_2_eng.ini
wcmd_win7amd64_eng\*.bar
wcmd_win7amd64_eng.zip
wcmd_win7amd64_eng.txt


wcmd_win7amd64_1_eng.mnu and wcmd_win7amd64_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 7" menu item that holds most programs installed with Windows 7 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win7amd64_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win7amd64_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win7amd64_1_eng.lng and wcmd_win7amd64_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 7 64bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 64bit under Windows 7 64bit" in the language dialog.

wcmd_win7amd64_1_eng.inc and wcmd_win7amd64_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win7amd64_1_eng.ini and wcmd_win7amd64_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 7" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win7amd64_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 7" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 7".


wcmd_win7amd64_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
941 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  10391 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 64bit - Windows 7 64bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win7amd64_1_dan.mnu
wcmd_win7amd64_2_dan.mnu
wcmd_win7amd64_1_dan.lng
wcmd_win7amd64_2_dan.lng
wcmd_win7amd64_1_dan.inc
wcmd_win7amd64_2_dan.inc
wcmd_win7amd64_1_dan.ini
wcmd_win7amd64_2_dan.ini
wcmd_win7amd64_dan\*.bar
wcmd_win7amd64_dan.zip
wcmd_win7amd64_dan.txt


wcmd_win7amd64_1_dan.mnu og wcmd_win7amd64_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 7" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 7 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win7amd64_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win7amd64_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win7amd64_1_dan.lng og wcmd_win7amd64_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 7 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 64bit under Windows 7 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win7amd64_1_dan.inc og wcmd_win7amd64_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win7amd64_1_dan.ini og wcmd_win7amd64_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 7" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win7amd64_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 7" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 7" menupunktet.


wcmd_win7amd64_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
951 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  4227 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows XP 32bit version - 8.51

Contents:
wcmd_winxp_1_eng.mnu
wcmd_winxp_2_eng.mnu
wcmd_winxp_1_eng.lng
wcmd_winxp_2_eng.lng
wcmd_winxp_1_eng.inc
wcmd_winxp_2_eng.inc
wcmd_winxp_1_eng.ini
wcmd_winxp_2_eng.ini
wcmd_winxp_eng\*.bar
wcmd_winxp_eng.zip
wcmd_winxp_eng.txt


wcmd_winxp_1_eng.mnu and wcmd_winxp_2_eng.mnu are alternative menus for TC that
includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows XP" menu item that holds most programs installed with Windows XP and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_winxp_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_winxp_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_winxp_1_eng.lng and wcmd_winxp_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 32bit under Windows XP 32bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 32bit under Windows XP 32bit" in the language dialog.

wcmd_winxp_1_eng.inc and wcmd_winxp_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_winxp_1_eng.ini and wcmd_winxp_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows XP" and "Help" menu entries among others.

wcmd_winxp_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows XP" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows XP".


wcmd_winxp_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
927 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  6422 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 8.1 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win81x86_1_eng.mnu
wcmd_win81x86_2_eng.mnu
wcmd_win81x86_1_eng.lng
wcmd_win81x86_2_eng.lng
wcmd_win81x86_1_eng.inc
wcmd_win81x86_2_eng.inc
wcmd_win81x86_1_eng.ini
wcmd_win81x86_2_eng.ini
wcmd_win81x86_eng\*.bar
wcmd_win81x86_eng.zip
wcmd_win81x86_eng.txt


wcmd_win81x86_1_eng.mnu and wcmd_win81x86_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 8.1" menu item that holds most programs installed with Windows 8.1 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win81x86_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win81x86_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win81x86_1_eng.lng and wcmd_win81x86_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 8.1 64bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 32bit under Windows 8.1 64bit" in the language dialog.

wcmd_win81x86_1_eng.inc and wcmd_win81x86_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win81x86_1_eng.ini and wcmd_win81x86_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 8.1" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win81x86_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 8.1" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 8.1".


wcmd_win81x86_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
939 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  3353 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 8 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win8x86_1_eng.mnu
wcmd_win8x86_2_eng.mnu
wcmd_win8x86_1_eng.lng
wcmd_win8x86_2_eng.lng
wcmd_win8x86_1_eng.inc
wcmd_win8x86_2_eng.inc
wcmd_win8x86_1_eng.ini
wcmd_win8x86_2_eng.ini
wcmd_win8x86_eng\*.bar
wcmd_win8x86_eng.zip
wcmd_win8x86_eng.txt


wcmd_win8x86_1_eng.mnu and wcmd_win8x86_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 8" menu item that holds most programs installed with Windows 8 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win8x86_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win8x86_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win8x86_1_eng.lng and wcmd_win8x86_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to changelanguage and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 8 64bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 32bit under Windpws 8 64bit" in the language
dialog.

wcmd_win8x86_1_eng.inc and wcmd_win8x86_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win8x86_1_eng.ini and wcmd_win8x86_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 8" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win8x86_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 8" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 8".


wcmd_win8x86_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
939 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  4463 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 7 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win7x86_1_eng.mnu
wcmd_win7x86_2_eng.mnu
wcmd_win7x86_1_eng.lng
wcmd_win7x86_2_eng.lng
wcmd_win7x86_1_eng.inc
wcmd_win7x86_2_eng.inc
wcmd_win7x86_1_eng.ini
wcmd_win7x86_2_eng.ini
wcmd_win7x86_eng\*.bar
wcmd_win7x86_eng.zip
wcmd_win7x86_eng.txt


wcmd_win7x86_1_eng.mnu and wcmd_win7x86_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 7" menu item that holds most programs installed with Windows 7 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win7x86_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win7x86_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win7x86_1_eng.lng and wcmd_win7x86_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 7 64bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 32bit under Windows 7 64bit" in the language dialog.

wcmd_win7x86_1_eng.inc and wcmd_win7x86_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win7x86_1_eng.ini and wcmd_win7x86_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 7" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win7x86_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 7" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 7".


wcmd_win7x86_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
941 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  6894 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 7 32bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win7_1_eng.mnu
wcmd_win7_2_eng.mnu
wcmd_win7_1_eng.lng
wcmd_win7_2_eng.lng
wcmd_win7_1_eng.inc
wcmd_win7_2_eng.inc
wcmd_win7_1_eng.ini
wcmd_win7_2_eng.ini
wcmd_win7_eng\*.bar
wcmd_win7_eng.zip
wcmd_win7_eng.txt


wcmd_win7_1_eng.mnu and wcmd_win7_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 7" menu item that holds most programs installed with Windows 7
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win7_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win7_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win7_1_eng.lng and wcmd_win7_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 7 32bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 32bit under Windows 7 32bit" in the language dialog.

wcmd_win7_1_eng.inc and wcmd_win7_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win7_1_eng.ini and wcmd_win7_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 7" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win7_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 7" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 7".


wcmd_win7_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
940 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  6760 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows XP 32bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_winxp_1_dan.mnu
wcmd_winxp_2_dan.mnu
wcmd_winxp_1_dan.lng
wcmd_winxp_2_dan.lng
wcmd_winxp_1_dan.inc
wcmd_winxp_2_dan.inc
wcmd_winxp_1_dan.ini
wcmd_winxp_2_dan.ini
wcmd_winxp_dan\*.bar
wcmd_winxp_dan.zip
wcmd_winxp_dan.txt


wcmd_winxp_1_dan.mnu og wcmd_winxp_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows XP" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows XP samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_winxp_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_winxp_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_winxp_1_dan.lng og wcmd_winxp_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 32bit under Windows XP 32bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 32bit under Windows XP 32bit" i sprogopsætningen.

wcmd_winxp_1_dan.inc og wcmd_winxp_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_winxp_1_dan.ini og wcmd_winxp_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows XP" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_winxp_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows XP" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows XP" menupunktet.


wcmd_winxp_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
937 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  3388 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows 8.1 64bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win81x86_1_dan.mnu
wcmd_win81x86_2_dan.mnu
wcmd_win81x86_1_dan.lng
wcmd_win81x86_2_dan.lng
wcmd_win81x86_1_dan.inc
wcmd_win81x86_2_dan.inc
wcmd_win81x86_1_dan.ini
wcmd_win81x86_2_dan.ini
wcmd_win81x86_dan\*.bar
wcmd_win81x86_dan.zip
wcmd_win81x86_dan.txt


wcmd_win81x86_1_dan.mnu og wcmd_win81x86_2_dan.mnu er alternative menuer til TC,som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 8.1" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 8.1 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win81x86_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win81x86_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win81x86_1_dan.lng og wcmd_win81x86_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 32bit under Win 8.1 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 32bit under Win 8.1 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win81x86_1_dan.inc og wcmd_win81x86_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win81x86_1_dan.ini og wcmd_win81x86_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 8.1" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win81x86_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 8.1" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 8.1" menupunktet.


wcmd_win81x86_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
949 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  2070 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows 8 64bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win8x86_1_dan.mnu
wcmd_win8x86_2_dan.mnu
wcmd_win8x86_1_dan.lng
wcmd_win8x86_2_dan.lng
wcmd_win8x86_1_dan.inc
wcmd_win8x86_2_dan.inc
wcmd_win8x86_1_dan.ini
wcmd_win8x86_2_dan.ini
wcmd_win8x86_dan\*.bar
wcmd_win8x86_dan.zip
wcmd_win8x86_dan.txt


wcmd_win8x86_1_dan.mnu og wcmd_win8x86_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 8" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 8 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win8x86_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win8x86_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win8x86_1_dan.lng og wcmd_win8x86_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 8 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 32bit under Windows 8 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win8x86_1_dan.inc og wcmd_win8x86_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win8x86_1_dan.ini og wcmd_win8x86_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 8" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win8x86_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 8" menupunktet samt et knappanel, som viser alle deinterne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 8" menupunktet.


wcmd_win8x86_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
949 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  2277 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows 7 64bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win7x86_1_dan.mnu
wcmd_win7x86_2_dan.mnu
wcmd_win7x86_1_dan.lng
wcmd_win7x86_2_dan.lng
wcmd_win7x86_1_dan.inc
wcmd_win7x86_2_dan.inc
wcmd_win7x86_1_dan.ini
wcmd_win7x86_2_dan.ini
wcmd_win7x86_dan\*.bar
wcmd_win7x86_dan.zip
wcmd_win7x86_dan.txt


wcmd_win7x86_1_dan.mnu og wcmd_win7x86_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 7" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 7 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win7x86_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win7x86_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win7x86_1_dan.lng og wcmd_win7x86_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 7 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 32bit under Windows 7 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win7x86_1_dan.inc og wcmd_win7x86_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win7x86_1_dan.ini og wcmd_win7x86_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 7" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win7x86_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 7" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 7" menupunktet.


wcmd_win7x86_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
951 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  3114 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows 7 32bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win7_1_dan.mnu
wcmd_win7_2_dan.mnu
wcmd_win7_1_dan.lng
wcmd_win7_2_dan.lng
wcmd_win7_1_dan.inc
wcmd_win7_2_dan.inc
wcmd_win7_1_dan.ini
wcmd_win7_2_dan.ini
wcmd_win7_dan\*.bar
wcmd_win7_dan.zip
wcmd_win7_dan.txt


wcmd_win7_1_dan.mnu og wcmd_win7_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 7" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 7 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win7_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win7_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win7_1_dan.lng og wcmd_win7_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 7 32bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50
32bit under Windows 7 32bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win7_1_dan.inc og wcmd_win7_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win7_1_dan.ini og wcmd_win7_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 7" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win7_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 7" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 7" menupunktet.


wcmd_win7_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
950 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  3401 times

System Events Ex - German LNG file 1.0.3

Deutsche Uebersetzung fuer das WFX-Plugin "System Events Ex". Die Benutzung und Anpassung fuer persoenliche Zwecke sind jedem freigestellt.
1 KB - Updated: 1.11.2013 - x32/x64 - Downloaded  2785 times

Extended English Menus for TC 7.57a - Windows XP 32bit version - 7.57a - 3

Contents:
wcmd_ext1_eng.mnu
wcmd_ext2_eng.mnu
wcmd_ext1_eng.lng
wcmd_ext2_eng.lng
wcmd_ext1_eng.inc
wcmd_ext2_eng.inc
wcmd_ext1_eng.ini
wcmd_ext2_eng.ini
wcmd_ext1_eng.bar
wcmd_ext2_eng.bar
wcmd_ext3_dan.bar
wcmd_ext_eng.zip
wcmd_ext_eng.txt


wcmd_ext1_eng.mnu and wcmd_ext2_eng.mnu are alternative menus for TC that
includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the
menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows XP" menu item that holds most programs installed with Windows XP
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_ext1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels.
wcmd_ext2_eng.mnU has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_ext1_eng.lng and wcmd_ext2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal
dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and
menu at the same time with just one click - simply just choose "English with
Extended Menu I for TC 7.57 under Win XP 32bit" or "English with Extended Menu
II for TC 7.57 under Win XP 32bit" in the language dialog.

wcmd_ext1_eng.inc and wcmd_ext2_eng.inc are slightly improved versions of the
original commands descriptions.

wcmd_ext1_eng.ini and wcmd_ext2_eng.ini are user command files which are
necessary for the user commands in the "Windows XP" and "Help" menu entries
among others.

wcmd_ext1_eng.bar and wcmd_ext2_eng.bar are two button bars with the same
programs as the "Windows XP" menu item. wcmd_ext3_eng.bar is a button bar
that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file.
You can switch between the button bars using the menu item "Windows XP".


wcmd_ext_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for
Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
888 KB - Updated: 3.08.2012 - x32 - Downloaded  16980 times

Udvidede Danske Menuer for TC 7.57a - Windows XP 32bit version - 7.57a - 3

Indhold:
wcmd_ext1_dan.mnu
wcmd_ext2_dan.mnu
wcmd_ext1_dan.lng
wcmd_ext2_dan.lng
wcmd_ext1_dan.inc
wcmd_ext2_dan.inc
wcmd_ext1_dan.ini
wcmd_ext2_dan.ini
wcmd_ext1_dan.bar
wcmd_ext2_dan.bar
wcmd_ext3_dan.bar
wcmd_ext_dan.zip
wcmd_ext_dan.txt


wcmd_ext1_dan.mnu og wcmd_ext2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som
indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge
i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows XP" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows XP samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_ext1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler.
wcmd_ext2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton
Commander).

wcmd_ext1_dan.lng og wcmd_ext2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer
af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC.
Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med
kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 7.57 under Win XP
32bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 7.57 under Win XP 32bit" i
sprogopsætningen.

wcmd_ext1_dan.inc og wcmd_ext2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af
TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_ext1_dan.ini og wcmd_ext2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er
nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows XP" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_ext1_dan.bar og wcmd_ext2_dan.bar er to knappaneler med de samme
programmer som "Windows XP" menupunktet. wcmd_ext3_dan.bar er et knappanel,
som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen.
Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows XP" menupunktet.


wcmd_ext_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser
til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
898 KB - Updated: 3.08.2012 - x32 - Downloaded  5035 times

Danish translation of various wlx plugins 2.30

Danish translation of various wlx plugins:
wlx_visualdirsize_1.2a
wlx_visualdirsize_1.3_b6_3
wlx_SGViewer_1.9.2_BETA
wlx_tccalendar_2.0u4
tccld25b
dirinfo01057
Imagine_1.0.7
Imagine_1.0.8
Imagine_1.0.9wip
54 KB - Updated: 3.06.2012 - x32/x64 - Downloaded  4747 times

Danish translation of various wfx plugins 2.30

Danish translation of various wfx plugins:
complex_pro_368
wfx_TConsole21
wfx_uninst_1.8.1a
WFX_MAIL_1.0a3
wfx_registry_4.8
wfx_envvar_1.3.0.222v
wfx_envvars_1.0a
wfx_tcPhonebook_0934
45 KB - Updated: 3.06.2012 - x32/x64 - Downloaded  4571 times

Danish translation of various wdx plugins 2.30

Danish translation of various wdx plugins:
wdx_exif_2.3
wdx_summary_1.10
wdx_totalsqx_content_2.0
wdx_age_1.03
wdx_ImgSize_2.02
wdx_nicepaths_1.10
wdx_xpdfsearch_1.07
wdx_media_0.6.1
wdx_datenames_1.02
wdx_shortcut_2.10
wdx_FilenameChrCount_1.04
wdx_FileDateTime_1.01
wdx-jpg-comment_2.3.0.3
wdx_dirsizecalc_2.20
wdx_filegroups_1.10
wdx_FileDesc_2.6.2
wdx_image_1.10
wdx_Attributes_1.50
wdx_permissions_1.11
wdx_NTLinks_1.5.3.214
wdx_iconlibrary_1.10
wdx_shellinfo_1.10
wdx_filecontent_1.10
wdx_shareinfo_1.10
27 KB - Updated: 3.06.2012 - x32/x64 - Downloaded  4987 times

Danish translation of various wcx plugins 2.30

Danish translation of various wcx plugins:
wcx_totalsqx_1.10
wcx_totalsqx_2.00
wcx_7zip-0.7.6.5a
wcx_graphics_converter_1_9beta4
mover
wcx_blat_1.3.0.0
43 KB - Updated: 3.06.2012 - x32/x64 - Downloaded  4608 times

Danish translation of various TC tools 2.30

Danish translation of various TC tools:
util_TCPlugman_2.2.4
tc_log_viewer_150
Tcqsp_243
util_openfiletc_v1.8c
BarEditor_150
SetFolderDate_1.4.0a (081114)
F4Menu_0.59
ultra_tc_editors_6.10rc1
UniversalViewer_5.5.4
UniversalViewerPro_6.2.0
75 KB - Updated: 3.06.2012 - x32 - Downloaded  5163 times

Imagine Russian Lang 1.0.8

Russian language for plugin Imagine v.1.0.8
9 KB - Updated: 27.09.2011 - x32 - Downloaded  4119 times

Extended Spanish Menu 7.55 final

Spanish package with modified menu + Extended commands ready to use in TC 7.55. You can find about 580 commands integrated in the menus against the current 95 commands by default in TC.
The commands in menus are composed by a mixture of built-in commands plus a large collection of extended commands (em_xyz).
Among others, you can find the commands categorized by: custom selections, custom filters, a dedicate menu to TC, quick folders, and many more.
Most of the extended commands (about 370) can be used without any external application, there are only a few dependent of external application for educational purposes. You can give a glance to they listing the file "Wcmd_XL_ESP.ini" or with the command cm_CommandBrowser. Descriptions are in Spanish, but the commands are very readable and can be useful to you for use in toolbar, hotlist, alias, etc.
This collection of em_commands were collected since 2006 thanks to the experience with TC and to the suggestion of several users.

Another extra additions can be found in the package; As toolbar with system folders, vbs functions for TC and a modified version of the Spanish language with many accelerators added.
Enjoy it!

-----------------------------------------
Descripción en español (Spanish Overview):
Menús extendidos en Español para TC 7.55

Paquete en español con menú modificado + comandos extendidos listos para usar en TC 7.55. Puedes encontrar sobre 570 comandos integrados en el menú, en comparación con los 95 comandos actuales que vienen por defecto en TC.
Los comandos en los menús está compuestos por una mezcla de comandos internos, más una larga colección de comandos extendidos (em_xyz).
Entre otras cosas, puedes encontrar comandos categorizados por: selecciones personalizadas, filtros personalizados, un menú dedicado a TC, acceso rápido a directorios y mucho más.
La mayoría de los comandos extendidos (sobre 370) pueden ser usados sin ninguna aplicación externa, puedes encontrar unos pocos que dependen de aplicaciones externas para propósitos educacionales. Estos comandos son fáciles de entender y pueden serte útiles para su uso en la barra de botones, marcadores, alias, etc.
Otras añadidos extra pueden ser encontradas en este paquete: Tal como una barra de botones con directorios del sistema, funciones vbs para TC y una versión modificada del lenguaje español con muchos aceleradores de teclado añadidos.

¡Disfrútenlo!

Soporte/Support
Más info en español
58 KB - Updated: 18.06.2010 - x32 - Downloaded  4877 times

Unofficial Polish translation TC 7.55b3

Unofficial Polish translation for Total Commander 7.5x contains completely rewritten language files (for interface, menus and commands) for upcoming Total Commander 7.55.

---------------------
Nieoficjalne polskie tłumaczenie dla TC 7.5x

Pliki językowe dla wersji 7.55 aplikacji Total Commander. Zestaw zawiera tłumaczenie interfejsu aplikacji, jak i nowe menu oraz opis poleceń.
34 KB - Updated: 30.04.2010 - x32 - Downloaded  4353 times

Ðóñèôèêàöèÿ DirSizeCalc 2.11

Russian translation for the DirSizeCalc plugin.
6 KB - Updated: 28.06.2009 - x32 - Downloaded  5571 times

Danish Imagine 1.0.4

Danish translation of the Imagine 1.0.4 plugin
7 KB - Updated: 14.11.2008 - x32 - Downloaded  7988 times

Extended English Menus 7.04a

Contents:
WCMD_EXT1_ENG.MNU
WCMD_EXT2_ENG.MNU
WCMD_EXT1_ENG.LNG
WCMD_EXT2_ENG.LNG
WCMD_EXT1_ENG.INC
WCMD_EXT2_ENG.INC
WCMD_EXT1_ENG.INI
WCMD_EXT2_ENG.INI
WCMD_EXT1_ENG.BAR
WCMD_EXT2_ENG.BAR
WCMD_EXT3_DAN.BAR
WCMD_EXT_ENG.ZIP
WCMD_EXT_ENG.TXT


WCMD_EXT1_ENG.MNU and WCMD_EXT2_ENG.MNU are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Tabs", "FTP" and "Folders". Furthermore there is a "Windows XP" menu item that holds most programs installed with Windows XP and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

WCMD_EXT1_ENG.MNU has a single "View" menu which is common to both file panels. WCMD_EXT2_ENG.MNU has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).


WCMD_EXT1_ENG.LNG and WCMD_EXT2_ENG.LNG are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with extended menu 1 [by petermad]" or "English with extended menu 2 [by petermad]" in the language dialog.

WCMD_EXT1_ENG.INC and WCMD_EXT2_ENG.INC are slightly improved versions of the original commands descriptions.

WCMD_EXT1_ENG.INI and WCMD_EXT2_ENG.INI are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows XP" and "Help" menu entries among others.

WCMD_EXT1_ENG.BAR and WCMD_EXT2_ENG.BAR are two button bars with the same programs as the "Windows XP" menu item. WCMD_EXT3_ENG.BAR is a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the WCMICONS.DLL file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows XP".


WCMD_EXT_ENG.ZIP is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: HTML Help for TC (wcmd_eng.chm).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.

Homepage
896 KB - Updated: 8.08.2008 - x32 - Downloaded  23937 times

Udvidede Danske Menuer 7.04a

Indhold:
WCMD_EXT1_DAN.MNU
WCMD_EXT2_DAN.MNU
WCMD_EXT1_DAN.LNG
WCMD_EXT2_DAN.LNG
WCMD_EXT1_DAN.INC
WCMD_EXT2_DAN.INC
WCMD_EXT1_DAN.INI
WCMD_EXT2_DAN.INI
WCMD_EXT1_DAN.BAR
WCMD_EXT2_DAN.BAR
WCMD_EXT3_DAN.BAR
WCMD_EXT_DAN.ZIP
WCMD_EXT_DAN.TXT


WCMD_EXT1_DAN.MNU og WCMD_EXT2_DAN.MNU er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Faner", "FTP" og "Mapper". Endvidere er der et "Windows XP" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows XP samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

WCMD_EXT1_DAN.MNU har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. WCMD_EXT2_DAN.MNU har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).


WCMD_EXT1_DAN.LNG og WCMD_EXT2_DAN.LNG indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med udvidet menu 1 [af petermad]" eller "Dansk med udvidet menu 2 [af petermad]" i sprogopsætningen.

WCMD_EXT1_DAN.INC og WCMD_EXT2_DAN.INC indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

WCMD_EXT1_DAN.INI og WCMD_EXT2_DAN.INI er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows XP" og "Hjælp" menupunkterne.

WCMD_EXT1_DAN.BAR og WCMD_EXT2_DAN.BAR er to knappaneler med de samme programmer som "Windows XP" menupunktet. WCMD_EXT3_DAN.BAR er et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i WCMICONS.DLL filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows XP" menupunktet.


WCMD_EXT_DAN.ZIP er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3. Engelsk HTML-hjælp til TC (wcmd_dan.chm).
4: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
5: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
6: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.

Hjemmeside
920 KB - Updated: 8.08.2008 - x32 - Downloaded  6943 times

Interface Française Alternative 6.58

Contenu:
WCMD_FRA1.MNU
WCMD_FRA2.MNU
WCMD_FRA1.LNG
WCMD_FRA2.LNG
TOTALCMD.INC

WCMD_FRA1.MNU et WCMD_FRA2.MNU sont menus alternatifs pour TC qui inclut presque toutes les commandes internes qu'il est raisonnable d'employer dans le menu.

Inclut entre d'autres menus séparés pour Onglets, FTP et Windows (Bureau, Poste de Travail, Panneau de Configuration, Polices, Imprimantes, La Corbeille et Voisinage Réseau). WCMD_FRA1.MNU a un menu d'"Affichage" qui est commun aux les deux fenêtres de répertoires, alors que WCMD_FRA2.MNU a les menus séparés de "Gauche" et de "Droite" (comme Norton Commander).

WCMD_FRA1.LNG et WCMD_FRA2.LNG sont fichiers de langue Français presque identiques au fichier standard équipé de TC, mais l'utilisation de ces deux fichiers le rendent facile de changer la langue et le menu en même temps avec juste un clic - choisissez simplement "Français 1" ou "Français 2" dans le dialogue de langue.

TOTALCMD.INC est une traduction française des commentaires pour toutes les commandes internes de TC. Ces commandes sont employées les endroits suivants:

"Options" -> "Boutons..." -> "Commande:"
"Options" -> "Configuration..." -> "Divers" -> "Changer la définition des touches d'accès rapide" -> Commande:"
"Utilisateur" -> "Modifier le menu utilisateur..." -> "Commande:"
55 KB - Updated: 28.04.2008 - x32 - Downloaded  6699 times

Alternative English Interface 6.58

Contents:
WCMD_ENG1.MNU
WCMD_ENG2.MNU
WCMD_ENG1.LNG
WCMD_ENG2.LNG

WCMD_ENG1.MNU and WCMD_ENG2.MNU are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for Tabs, FTP and Windows (Desktop, My Computer, Control Panel, Fonts, Printers, Recycle Bin and Network Neighbourhood). WCMD_ENG1.MNU has a single "View" menu which is common to both file panels, while WCMD_ENG2.MNU has separate "Left" and "Right" menus (as Norton Commander).

WCMD_ENG1.LNG and WCMD_ENG2.LNG are identical to TC's internal dialog, but the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English 1" or "English 2" in the language dialog.
44 KB - Updated: 28.04.2008 - x32 - Downloaded  9838 times

Alternative Deutsches Interface 6.58

Inhalt:
WCMD_DEU1.MNU
WCMD_DEU2.MNU
WCMD_DEU1.LNG
WCMD_DEU2.LNG
TOTALCMD.INC

WCMD_DEU1.MNU und WCMD_DEU2.MNU sind alternative Menüs für TC, der fast alle internen Befehle einschliet, die sinnvoll sind, im Menü zu verwenden. Enthält unter anderen separaten Menüeinzelteile für Tabs, FTP und Windows (Desktop, Mein Arbeitsplatz, Systemsteurung, Schriftarten, Drucker, Papierkorb und Netzwerkumgebung). WCMD_DEU1.MNU hat eine einzelne "Ansicht" menü, das für beide Fenster allgemein ist, während WCMD_DEU2.MNU separaten "Links" und "Rechts" Menüs hat (als Norton Commander).

WCMD_DEU1.LNG und WCMD_DEU2.LNG sind zur standard deutschen Sprachedateien identisch, aber Gebrauch von diesen zwei Dateien macht es einfach, Sprache und Menü mit nur einem Klicken gleichzeitig zu ändern - einfach nur "Deutsch 1" oder "Deutsch 2" im Sprachendialog wählen.

TOTALCMD.INC ist eine deutsche übersetzung der interne Total Commander Kommandos. Diese Kommandos sind in den folgenden Fällen benutzt:

"Konfigurieren" -> "Buttonbar ändern..." -> "Kommando:"
"Konfigurieren" -> "Einstellungen..." -> "Diverses" -> "Tastenkombinationen umdefinieren" -> "Befehl:"
"Starter" -> "Startermenu ändern..." -> "Kommando:"
54 KB - Updated: 28.04.2008 - x32 - Downloaded  9381 times

Alternativ dansk interface 6.58

Indhold:
WCMD_DAN1.MNU
WCMD_DAN2.MNU
WCMD_DAN1.LNG
WCMD_DAN2.LNG
TOTALCMD.INC

WCMD_DAN1.MNU og WCMD_DAN2.MNU er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for Faner, FTP og Windows (Skrivebord, Denne computer, Kontrolpanel, Skrifttyper, Printere, Papirkurv og Andre computere). WCMD_DAN1.MNU har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler, mens WCMD_DAN2.MNU har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (som Norton Commander).

WCMD_DAN1.LNG og WCMD_DAN2.LNG indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk 1" eller "Dansk 2" i sprogopsætningen.

TOTALCMD.INC er en dansk oversættelse af kommentarerne til alle interne kommandoer. Disse kommandoer benyttes følgende steder:

"Opsætning" - "Ændre knappanel..." - "Kommando:"
"Opsætning" - "Indstillinger..." - "Diverse" - "Omdefiner genvejstaster" - "Kommando:"
"Start" - "Ændre Startmenu..." - "Kommando:"
51 KB - Updated: 28.04.2008 - x32 - Downloaded  5892 times

Danish Mover wcx plugin 1.0b

Hardcoded Danish version of the Mover wcx plugin.

Original plugin can be found at:
http://www.totalcmd.net/plugring/Mover.html
27 KB - Updated: 16.03.2008 - x32 - Downloaded  4418 times

Danish TC Quick Search Plus 2.4.3.675

Hardcoded Danish version of the TC Quick Search Plus tool
160 KB - Updated: 14.03.2008 - x32 - Downloaded  4661 times

Ðóñèôèêàöèÿ Imagine 1.0.0.0 beta 9

Russian translation for the Imagine plugin.
6 KB - Updated: 9.12.2007 - x32 - Downloaded  8791 times

VisualDirSize - German language file 1.3 beta 6

Deutsche Sprachdatei fuer das Plugin VisualDirSize.
1 KB - Updated: 18.10.2007 - x32 - Downloaded  5858 times

decClipboardFS - German language file 2.1.1.115

Deutsche Sprachdatei fuer das Plugin decClipboardFS. - Einige Schluesselworte konnten nicht uebersetzt werden (z.B. in "Meta-Info"), weil viele dieser Eintraege keinen uebersetzbaren Punkt in der LNG-Datei haben.
2 KB - Updated: 18.10.2007 - x32 - Downloaded  6776 times

Danish CompleX TC Burner 3.68

Danish translation of the CompleX CD/DVD Burner plugin
2 KB - Updated: 20.07.2007 - x32 - Downloaded  7142 times

SynUs - German language file 1.6

Deutsche Sprachdatei fuer das Plugin SynUs.

Die Zuordnung zu den einzelnen Punkten ist im Plugin fehlerhaft programmiert und von den Autoren bis heute nicht korrigiert worden, daher bleiben einige Stellen unuebersetzt oder sogar unbeschriftet. Dies gilt auch fuer andere Sprachen wie z.B. englisch. Daran kann ich leider nichts aendern.
1 KB - Updated: 22.06.2007 - x32 - Downloaded  5274 times

TTFviewer - German language file 0.1.2.4

Deutsche Sprachdatei fuer das Plugin TTFviewer.
2 KB - Updated: 10.06.2007 - x32 - Downloaded  5817 times

SynPlus - German language file 2.7.3

Deutsche Sprachdatei fuer das Plugin SynPlus
6 KB - Updated: 10.06.2007 - x32 - Downloaded  5852 times

MAIL_WFX - German language file 0.99b6

Deutsche Sprachdatei fuer das Plugin MAIL_WFX
2 KB - Updated: 10.06.2007 - x32 - Downloaded  5455 times

German sfxhead.sfx 1.1

Hardcoded German version of sfxhead.sfx for use when making selfextracting zip files with Total Commanders internal zip packer. With fix for Windows security update KB923191.

Translation: Sir_SiLvA
20 KB - Updated: 25.10.2006 - x32 - Downloaded  6173 times

Danish sfxhead.sfx 2.1

Hardcoded Danish version of sfxhead.sfx for use when making selfextracting zip files with Total Commanders internal zip packer.
21 KB - Updated: 24.10.2006 - x32 - Downloaded  6273 times

Danish Imagine 0.9.7.0

Danish translation of the Imagine (stable) plugin
6 KB - Updated: 8.09.2006 - x32 - Downloaded  5436 times

Danish standalone Lister 6.53c

Hardcoded Danish version of the standalone Lister file viewer (corresponds to TC 6.5x's internal Lister). I have made this version since version 6.5x of lister.exe does not take use of Total Commander's language files.
224 KB - Updated: 13.07.2006 - x32 - Downloaded  6196 times

ADO Data Sources german lng file 

German language file for ADO Data Source plugin.
Thanks to Kurt Lettmaier
6 KB - Updated: 23.03.2006 - x32 - Downloaded  6130 times

English TOTALCMD.INC 6.54

The file is available sorted according to:
- Subject (default)
- Description
- Name
- Number
21 KB - Updated: 16.02.2006 - x32 - Downloaded  8769 times

TOTALCMD.INC Français 6.54

Le fichier est disponible assorti selon:
- Suject (défaut)
- Description
- Nom
- Nombre
23 KB - Updated: 16.02.2006 - x32 - Downloaded  7130 times

Deutsche TOTALCMD.INC 6.54

Die Datei ist vorhanden sortiert nachdem:
- Kategorie (standard)
- Beschreibung
- Name
- Nummer
23 KB - Updated: 16.02.2006 - x32 - Downloaded  8356 times

Dansk TOTALCMD.INC 6.54

Filen fås sorteret efter:
- Emne (standard)
- Beskrivelse
- Navn
- Nummer
21 KB - Updated: 16.02.2006 - x32 - Downloaded  6654 times

Danish TConsole 2.1

Hardcoded Danish version of the TConsole file system plugin.
34 KB - Updated: 12.11.2005 - x32 - Downloaded  5009 times

Danish TCBurner 0.9.3

Danish translation of the Tiamat TCBurner plugin
5 KB - Updated: 13.06.2005 - x32 - Downloaded  6318 times

Vic plugin manager language files 1494_2

Language files for Vic plugman 1.4.9.4
10 KB - Updated: 2.02.2005 - x32 - Downloaded  9566 times

Polish language + extended menu 1.0.3

This package contains Polish language file (with some corrections) and extended menu in Polish.
25 KB - Updated: 21.01.2005 - x32/x64 - Downloaded  9469 times

Total Commander Interface Pack Expansion 6.03

Archive contents:

Wcmd_exp_eng.mnu - Expanded English version of main menu for Total Commander 6.x;
Wcmd_exp_eng.lng - English language interface file for Total Commander 6.x with some interface improvements;
shortcuts.txt - [Shortcuts] wincmd.ini section for customized shortcuts support;
user.txt - [User] wincmd.ini section for customized menu functions support;
filters.txt - [Colors] and [Searches] sections (as a bonus %);
FAQ.txt - Answers for most frequently asked questions.

Features:

• All menu entries mapped to internal command numbers, not names, so menu works even w/o TOTALCMD.INC.

• All menu entries have accelerators.

• A lot of menu entries use additional KBD shortcuts and internal commands you can find in shortcuts.txt and user.txt. To make them work you have to add [user] and [shortcuts] section from shortcuts.txt and user.txt files to your wincmd.ini (it would be a good idea to close Commander first).

• This menu basically intended for NT-family operation systems.

• This is not an "all commands" menu (I suppose such an approach stupid and
cumbersome though tastes differ), but it contains most of TC internal commands.

• I tried not to redefine default shortcuts in shortcuts.txt to avoid any interference with default ones, the only exception I made - "F9"&"F10".

• You can make some interface improvements with Wcmd_exp_eng.lng (a lot of accelerators added/changed, "User" instead of "Start", "Alt+X Quit" instead of "Alt+F4 Exit" etc.).

• Color filters include time-based "Forge" scheme by HuKO/\Au KOPOBuH (seven filters, from 1 min to 2 days), "Filter for future" for files with incorrect date, filters for files with compressed and read only attributes, temporary files, etc.
10 KB - Updated: 11.09.2004 - x32 - Downloaded  19615 times

English Language File 8.50


25 KB - Updated: 18.02.2004 - x32 - Downloaded  9762 times


Used cars from Japan

 

Total Commander
  Main page
  Search site
  Links   RSS
  Submit a Plugin

Downloads
  FS Plugins
  Lister Plugins
  Packer Plugins
  Content Plugins
  TC Utilities
  SynPlus for TC
  MultiArc Addons
  Far2wc Addons
  Language Files
  Icons
  Developers
  Others   Text EditorsTOTALCMD.NET © 2004 Personal project
Idea, design and programming © Andrei Piasetski aka Ergo
This is an unofficial Total Commander site
Official Total Commander site is www.ghisler.com